خیریه هابا

خیریه هابا (هیپ هاپ ایران برای ایران) جنبش کاملا مردمی و به هیچ نهاد یا سازمان حکومتی یا دولتی وابسته نیست و با کمک های مردمی سعی دارد، لبخند بروی لب مردم ایران بیاورد.

خیریه هابا

خدمات حمایتی هابا

حمایت از سالمندان

under construction

مرمت مسکن نیازمندان

حمایت از کودکان کار

پخش بسته های معشیتی و غذا بین نیازمندان

راه های کمک به هابا

شما نیز میتوانید به جمع همیارها بپیوندید و در فعالیت ها شرکت نمایید.

جهت پیوستن به همیارها کلیک کنید.

با ارسال کمک های خود میتوانید شما هم سهمی از فعالیت های خیر  داشته باشید.

human world

لیست فعالیت های خیریه هابا

تصاویر

kids

گفتگو با هابا

سوالات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما به اشتراک بگذارید.